Relacje z mediami

Media relations to budowanie pozytywnych relacji z mediami po to, by możliwa była skuteczna komunikacja z konsumentami zainteresowanymi produktem. „Budowa relacji z mediami” jest to jednak dość enigmatyczne określenie, które w zasadzie należałoby sprowadzić do budowy utrzymywania dobrych stosunków z dziennikarzami. Jeśli dziennikarz jest przychylnie usposobiony w stosunku do marki, chętniej napisze artykuł na temat jej nowych produktów czy działań.

 

 

Budowanie tego typu relacji to proces długotrwały składający się z kilku czynników, w tym między innymi:

 

  1. Tworzenia bazy dziennikarzy i mediów potencjalnie atrakcyjnych dla marki.

  2. Nawiązywanie kontaktów z dziennikarzami, między innymi poprzez organizacje eventów i spotkań z ich udziałem lub specjalnie dla nich dedykowanych. Tutaj warto zaznaczyć, że dla dobra działań MR należy utrzymywać osobiste kontakt z wiodącymi dla branży dziennikarzami.

  3. Ułatwianie dziennikarzom dostępu do informacji poprzez konferencje prasowe, informacje prasowe i biuletyny, organizacje wywiadów z kluczowymi przedstawicielami firmy.

  4. Oddawanie dziennikarzom produktów do testowania w zamian za recenzje.

  5. Organizacja biura prasowego, które odpowiada sprawnie na każde pytanie dziennikarza.

  6. Komunikacja z dziennikarzami w przypadku sytuacji kryzysowych, wówczas również powinni oni mieć łatwy kontakt z rzecznikiem prasowym i firmą. Unikanie dziennikarzy w takiej sytuacji jest bardzo szkodliwe dla całości działań Media Relations.   

 

 

 

Hits: 2139